Fit Zone logo til fitness hjememside

Fit zone

husets regler

Medlemskaber

 

Træning og ophold på anden vis i Fit Zone skal til hver en tid ske efter de i huset gældende regler samt Fit Zones medlemsbetingelser. 

1. Al udstyr sættes korrekt på plads efter brug samt tørres af for sved ved behov. 

2. Undlad venligst at smide med vores vægte, også i vores træningsmaskiner. Udstyr skal behandles ordentligt.

3. Brug af håndklæde er påkrævet i Fit Zone. Sæde og håndtag afsprittes efter brug. 

4. Påklædningen i centeret skal altid være anstændig. Brug træningstøj og indendørs sko i Fit Zones områder.

5. Kalk i pulverform er ikke tilladt.

6. Kun medlemmer og indehavere af et klippekort må benytte Fit Zones faciliteter. Adgang til centeret skal ske efter aftale med Fit Zones personale. Medlemmers egne børn op til 10 år kan medbringes gratis i centeret, såfremt disse opholder sig udenfor træningsområder.

7. Medlemskort er personlige og skal medbringes hver gang. Alle skal registrere sig. 

8. Det er ikke tilladt at spise ved træningsmaskiner, i træningsområder og i trampolinparken. Vi henviser til cafeområderne.

9. Musik må kun høres gennem høretelefoner og må ikke spilles højt i centeret fra mobiltelefoner eller lign. Undlad venligst mobilsamtaler i centeret.

10. Centerets åbningstider skal til hver en tid overholdes. Alle skal derfor være ude af centeret senest ved lukketid. Det er medlemmets eget ansvar, at gøre sig bekendt med centerets åbningstider. 

11. Hængelåse skal fjernes fra skabe senest ved lukketid. 

12. Indbyrdes respekt mellem medlemmer er påkrævet. Trusler og vold medfører bortvisning fra Fit Zone.

13. Det er strengt forbudt, at filme eller tage billeder af andre medlemmer uden deres samtykke.

14. Anvisninger udstedt af Fit Zones personale skal altid følges og står ikke til diskussion.

15. Private erhvervsfortagende må ikke udøves i forbindelse med medlemskab i Fit Zone uden forudgående aftale. 

17. Børn under 14 år må ikke træne i Fit Zone uden forudgående aftale. 

18. Brug af doping er strengt forbudt og medfører øjeblikkelig udmeldelse og udelukkelse fra centeret. Der er ikke indgået samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark.

19. Tasker, jakker og diverse ejendele skal placeres i skabene i omklædningsrummene og må ikke lægges i centeret.

20. Barnevogne o.l. må ikke medbringes i centeret.

21. Træningsområdet og dets faciliteter er udelukkende til udøvelse af legemsøvelser og naturlige pause i forbindelse hermed. Højlydt snak, brug af mobiltelefon, leg og anden adfærd, som ikke kan karakteriseres som sædvanlig udøvelse af legemsøvelse betragtes som brud på husets regler. 

22. Det er ikke tilladt at træne udenfor de træningstidspunkter, som dit medlemskab giver adgang til. 

23. Der pålægges kontrolgebyr ved brud på Husets regler, jf. følgende satser:

– Træning uden gyldig betaling samt ved nødvendigt vagtudkald grundet manglende registrering ved ankomst: kr. 790,-
– Øvrige brud på husets regler: kr. 100,-

 

 

Overtrædelse af Husets regler eller manglende efterlevelse af personalets anvisninger, kan medføre advarsel, pålæggelse af gebyr, bortvisning, udelukkelse, ophævelse af dit medlemskab eller anmeldelse til Politiet.